Kinesiologi – Akademiet

Psykologi

 

Psykologi 50 timer

Kursussted : Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Underviser og arrangør

Underviser: Psykolog, sygeplejerske, DK-Kinesiolog og Enhedsterapeut Emmy Sieverts Centervejen 2, 1 lej F, 3230 Græsted.  Mobil 2728 0701

Arrangør: Kinesiologi-Akademiet DK-Kinesiolog RAB, Enhedsterapeut Mette Pedersen, Rolandsvej 6, 2605 Brøndby. Mobil 4261 4124 /   3635 1205 mail kinesiologi.mette@post3.tele.dk

Kurset er inkl. forplejning.

Psykologi – kursusbeskrivelse

Kinesiologi-Akademiet tilbyder igen 50 timer  psykologiundervisning med  Emmy Sieverts, som er en erfaren underviser, der tidligere har undervist på Sygeplejeskolen i henholdsvis Århus og Roskilde samt på Fysioterapistudiet i Roskilde. Vi er glade for, at Emmy Sieverts har sagt ja til opgaven igen.

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med mennesker med fysiske og/eller følelsesmæssige symptomer, og som vil vide mere om, og ikke mindst mærke sammenhænge mellem krop, tanker og følelser. Kurset er indholdsmæssigt fuldt dækkende til RAB-registrering. Der vil være en teoretisk del, samt praktiske øvelser med baggrund i teorierne. Det hele sættes ind i en sammenhæng, så det kan føles på egen krop og anvendes i klinikken.

Undervisningens indhold er tilrettelagt, så del I afspejler psykologiens almene del, og den  vil bl.a. handle om hjernen og nervesystemet, om spejlneuroner som grundlag for følelsesmæssig intelligens og forståelsen for, hvorfor vi intuitivt kan forstå og føle, hvad andre føler, sansning og perception, hukommelse og hukommelsessystemer, bevidsthed, selvet og personlighed, udviklingspsykologi fra Freud til Stern og kognitiv psykologi, teori om erkendelse. Del II af kurset er tematisk tilrettelagt og vil bl.a. handle om, traumer, forsvarsmekanismer, stress, krise, sorg, reaktioner, når man står over for døden, børns reaktion ved sorg, krise og død samt coping og copingstrategier. 

Hvordan genkendes tidlige traumer i kroppen – og hvad kan man som behandler gøre ?

Hvis der sker traumatiseringer de første par år i barnets liv, sker det på et vitalt tidspunkt, hvor strukturen og reguleringen af hjerne, nerve- og hormonsystem etableres. Det betyder, at hvis nervesystemet er dannet under kraftigt stress, vil der hos personen ofte være en øget sårbarhed over for senere belastninger i livet. Færre ressourcer og mindre modstandskraft og fleksibilitet for personen til at stå imod med.

Der vil være en grundbog: Psykologi i sundhedsfag, af Mette Schilling Munksgaard, der skal anskaffes. I øvrigt henvises til forfattere som Antonio R. Danasio, Joachim Bauer, Peter Levin, Stephen Porges og Susan Hart.